10.000 barn under 18 år gjennomgår skilsmisse hvert år.

By | 02/03/2013
Hvert år er det ca 10.000 norske barn som opplever at mor og far skiller seg. En gjennomgang av statistikken tilbake til 1996 viser at tallene ligger jevnt på det samme nivået.

Mellom 9.000 og 12.0000 nye barn berøres av skilsmisse hvert år

Skilsmise.info har innhentet tall fra Statistisk Sentralbyrå tilbake til 1996. Tallene svinger selvsagt noe, med en topp i 2005 da ca 12.000 barn gjennomgikk foreldrenes skilsmisse. I den andre enden av tabellen var det «bare» 9015 barn som ble direkte berørt av skilsmisse i 1999.

Også mange saker om barnefordeling

Mange av disse skilsmissene medførte barnefordelingssaker med tvister om foreldreansvar og hvor barna skulle bo. Totalt var det i 2011 totalt 2712 saker etter barneloven som gikk for norske domstoler. Ved sammenligning av disse tallene skal man imidlertid huske at sakene etter barneloven også inkluderer tvister der foreldrene ikke har vært gift.

Statistikk: Barn som opplevde skilsmisse for årene 1996 – 2011

År Barn under 18 år
2011 9707
2010 10011
2009 9985
2008 9950
2007 10249
2006 11021
2005 11949
2004 11895
2003 11601
2002 11506
2001 11135
2000 10327
1999 9015
1998 9666
1997 10163
1996 10166