Barnefordeling

I forbindelse med mange skilsmisser må man løse det vanskelige spørsmålet om hva man skal gjøre med barna, Loven krever at man skal ha en løsning som er til «barnets beste» men hvordan skal man prøve å finne frem til barnets beste? Hvordan løses spørsmålet om barnefordeling?

 

Barna – det viktigste spørsmålet som må løses

Dersom ektefellene som skal skilles hadde felles barn, blir hva som det er den beste løsningen for barna, det viktigste spørsmålet som må løses.

 

Løsing ved separasjonsmekling

De aller fleste foreldre blir raskt enige om en frivillig avtale, noe blant annet den obligatoriske meklingen før separasjon bidrar til

En vanlig løsning er at barna bor fast hos mor, men har omfattende samvær med far.

 

Når foreldrene ikke finner en løsning

Hvis ektefellene ikke kommer frem til en løsning, eller den ene foreldrene ønsker å endre den tidligere ordning, og den andre motsetter seg dette, oppstå det konflikt om barnefordeling.

 

Barneloven avgjør

Saker om barnefordeling går etter barneloven. Loven har et eget kapittel om barnefordeling.

Lenke: Barneloven på lovdata

 

Barnets beste

Barnets beste skal være styrende for hvordan barnefordelingstvister skal løses.

Hva som er «barnets beste» kan selvsagt være en vanskelig vurdering, og spesielt der forholdet mellom foreldrene er dårlig, vil det også ofte være sterk uenighet om hva som er «barnets beste.»

 

 

Advokathjelp ved barnefordeling

Våre advokater bistår til enhver tid med en rekke barnefordelingssaker. Kontakt oss dersom du vil vite mer om hvordan vi kan bistå deg.