Ektefelleskifte – deling ved skilsmisse

Ved separasjon og skilsmisse må det foretas en fordeling av det ektefellene opparbeidet seg av verdier og eiendeler under ekteskapet. Denne delingen av ektefellenes formue og gjenstander kalles for skifte – eller mer presist: ektefelleskifte.

Selve er skiftet altså en sentral del av skilsmisseoppgjøret.

Skifte - ektefelleskifte  ved separasjon og skilsmisse

Unngå at skilsmisseoppgjøret blir en bitter drakamp. Hvis man kjenner reglene er det lettere å bli enige om en rettferdig løsning på fordelingen av formue og eiendeler.

På denne siden finner du følgende artikler om hvordan foredlingen ved skilsmisse skal foretas:

 

  1. Ektefelleskifte – fordelingen av verdier ved skilsmisse
  2. Ektefelleskifte –  fordeling av gjenstander ved skilsmisse
  3. Skifteskisse – eksempel på skifteoppgjør 

 

 

 

 

Advokathjelp ved skifte etter separasjon eller skilsmisse?

Alle artiklene du finner her er skrevet av advokater som arbeider med familierettslige temaer til daglig.  Vi har inngående kjennskap til de reglene som for ekteskap og skilsmisseoppgjør. Videre har vi lang erfaring med å bistå klientene på en profesjonell, konstruktiv og medmenneskelig måte.

I dag er det slik at om lag 10 % av alle par som går fra hverandre ved separasjon og skilsmisse, havner i en form for rettslig konflikt. Noen saker kan løses raskt og effektivt. I andre tilfeller er konflikten så dyp at det må en rettskraftig dom til for å finne en løsning.

Våre advokater bistår klientene i alle trinn ved skifteoppgjør. DALAN Advokatfirma har drevet advokatvirksomhet siden 1862, og vi er i dag mer enn 20 høyt kvalifiserte advokater. Flere av advokatene har møterett for Høyesterett. Vi bistår både i saker med «normale» familieverdier, og ved skifter av store formuer og kompliserte eierforhold.

Dersom det er barn i ekteskapet, har vi advokater med spesialkompetanse på reglene om barnefordeling.

Hvis du ønsker bistand fra av av våre skilsmisseadvokater, kan du ta kontakt på telefon +47 21 37 80 00 mellom 08.30 og 17.00 på hverdager, eller fylle ut skjemaet under, så kontakter vi deg så snart vi jar anledning.