Familierett – oversikt

Ekteskap

Ekteskap inngås som regel av to voksne mennesker som av fri vilje ønsker å bo sammen og å dele livet.

Gjennom ekteskapsloven, kan ekteparet velge mellom flere måter å regulere de økonomiske forhodlene mellom ektefellene, også kalt «formuesordninger.»

 

Felleseie

Den vanligste formuesordningen kalles felleseie. Et gift par får automatisk felleseie, med mindre de velger en annen ordning.

Felleseie betyr at de midlene som erverves under ekteskapet, deles likt på begge parter om ekteskapet tar slutt.

 

Felleseie innebærer imidlertid også at det som hver av partene eide da ekteskapet ble inngått eller senere arver, holdes utenfor deling ved krav om skjevdeling.

 

Særeie

Etter ekteskapsloven har ektepar muligheten til å velge andre formuesordninger. Blant de vanligste variantene er særeie.

Særeie betyr at en viss ting eller verdi kun skal tilhøre én person. Ved skilsmisse vil da denne automatisk tilfalle personen med særeie.

Videre kan det for eksempel avtales at skjevdeling ikke skal kunne kreves. Dette var tidligere lovens normalordning.

 

Ektepakt

Dersom ekteparet ønsker en annen formuesordning enn felleseie, må dette bestemmes i ektepakt for å være gyldig.

Det stilles særskilte formkrav til ektepakten for at den skal være gyldig, og vi anbefaler bistand av advokat ved opprettelse av ektepakt, eller vurdering av gyldigheten av en tidligere inngått ektepakt.

Vi anbefaler også ektepar å være bevisste på hvilken formuesordning de ønsker, slik at formuesdelingen ved skilsmisse ikke kommer som en overraskelse. Dersom skilsmissen allerede er et faktum, vil en gjennomgang av en erfaren skilsmisseadvokat kunne bidra til å avklare hvordan korrekt skifte skal foretas.

 

Urimelige økonomiske fordelinger ved skilsmisse

Det finnes likevel ulike hjemler i ekteskapsloven som tar sikte på å forhindre urimelige resultater ved skilsmisse.

Dersom en ektefelle har økt verdien til den andres særeie, vil vedkommende i noen tilfelle ha krav på vederlag, jf. el. § 73. Ektepakter som gir et svært urimelig resultat vil dessuten kunne settes til siden, jf. el. § 46 (2). Våre skilsmisseadvokater har lang og bred erfaring både med bistand til opprettelse av ektepakt, og ved deling av boet ved separasjon og skilsmisse. En skilsmisse er ofte dyr og følelsesmessig vanskelig. Vi har derfor stor fokus på integritet, diskresjon og gode løsninger. Se også egen artikkel om barnefordeling.