Skifteskisse

Skiifte ved skilsmisse

Ved skiftet fordeles ektefellenes verdier og gjeld fra ekteskapet.

Ved ektefelleskifte er det ofte hensiktsmessig å benytte en skifteskisse for regne ut hvordan skifteoppgjøret skal foretas. 

Under har vi tatt inn et eksempel på en slik skisse. Dette er kun ment å være en illustrasjon, og vi vil på ingen måte anbefale at denne benyttes til å gjennomføre et skifte uten at man får juridisk bistand fra en for eksempel en erfaren skilsmisseadvokat.

 

EKSEMPEL PÅ SKIFTESKISSE

 

 

                                                          Skifteskisse for Han og Henne
Dato: 7. august 2013
Skjæringstidspunkt: 15. juli 2013
Verdi Til likedeling Han Henne
Aktiva/Passiva:
Bolig i Blåveislia 7   2 000 000,00
Minus skjevdeling Han 10 %   -200 000,00   1 800 000,00
Hytte i Styggebukta   1 000 000,00
Minus særeie Henne 50 %   -500 000,00   500 000,00
Bil Mercedes 05 modell   75 000,00
Bil Audi 03 modell   50 000,00
Aksjer i AS Selskapet   300 000,00
Aksjefond SparFondet   65 000,00
Livsforsikring i Gjenstridige   150 000,00
Konto Han   25 000,00
Konto Henne   15 000,00
Pantegjeld i DnB NOR for Blåveislia   -500 000,00
Forbrukslån   -100 000,00
Totalt til likedeling   2 380 000,00 
Mottar fra felleseiet   1 190 000,00   1 190 000,00
Pluss skjevdeling/særeie   200 000,00   500 000,00
Er lik netto boslodd   1 390 000,00    1 690 000,00 
Han overtar:
Bolig i Fredvangveien 7   2 000 000,00
Pantegjeld i DnB NOR for Blåveislia   -500 000,00
Bil Mercedes 05 modell   75 000,00
Aksjer i AS Selskapet   300 000,00
Konto Han   25 000,00
Overtar for   1 900 000,00
Minus betaler til henne   -510 000,00
Sum tilsvarende Hans boslodd   1 390 000,00 
Hun overtar:
Hytte i Styggebukta   1 000 000,00
Bil Audi 03 modell   50 000,00
Aksjefond SparFondet   65 000,00
Livsforsikring i Gjenstridige   150 000,00
Konto Henne   15 000,00
Forbrukslån   -100 000,00
Overtar for   1 180 000,00
Pluss mottar fra Han   510 000,00
Sum tilsvarende Hennes boslodd   1 690 000,00