Skjæringstidspunktet

Skjæringstidspunktet er viktig for skifteoppgjøret ved skilsmisse. Det er nemlig formuesforholdene på skjæringstidspunktet som er avgjørende for den økonomiske fordelingen. Dette betyr at verdien av f eks bolig, aksjer, størrelsen på kontantinnskudd mv på skjæringstidspunktet legges til grunn når man gjennomfører det økonomiske skilsmisseoppgjøret.

 

Hvordan finner man skjæringstidspunktet?

Skjæringstidspunktet er regulert i ekteskapsloven § 60. Bestemmelsen lyder som følger:

 

§ 60. Skjæringstidspunktet for erverv, avkastning og gjeld som omfattes av oppgjøret.

Det som skal deles, er den formuen hver ektefelle hadde
a. da begjæring om separasjon eller skilsmisse kom inn til fylkesmannen eller stevning med krav om separasjon eller skilsmisse kom inn til retten, eller da samlivet ble brutt dersom dette skjedde først,
b. da ektefellene avtalte deling etter § 57 bokstav b,
c. da krav om deling etter § 57 bokstav c kom inn til retten, eller
d. da stevning med krav som nevnt i § 57 første ledd bokstav d eller e kom inn til retten.
Avkastning av midler som en ektefelle helt eller delvis var eier av, og som blir opptjent etter de tidspunktene som er nevnt i bokstavene a til d, skal ikke deles.
En ektefelle kan ikke kreve fradrag for gjeld ektefellen har pådratt seg etter de tidspunktene som er nevnt i første ledd bokstavene a til d.

 

I praksis er det alternativ a som i de fleste tilfeller representerer skjæringstidspunktet, det vil si ved samlivsbrudd eller når separasjonsbegjæringen kommer inn til fylkesmannen. (Det vil si det tidspunkt den begjæringen er journalført som innkommet.)

Svært ofte kommer samlivsbruddet noe tid før det sendes inn begjæring om separasjon. Da må man forsøke å fastslå tidspunktet for det faktiske samlivsbruddet for å kunne finne skjæringstidspunktet.